logo-tdcb

Bát đĩa, khay, dụng cụ đựng đồ ăn, thìa, đũa