Làm thế nào để chuẩn bị tốt nhất cho Bước đi đầu đời của bé? Làm thế nào để chuẩn bị tốt nhất cho Bước đi đầu đời của bé?
1. Tạo cảm giác an toàn cho con Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con tập đi bằng cách thường xuyên cho con đi men theo các vật dùng vững...