Thực tế tình trạng thiếu dinh dưỡng thể thấp còi, thiếu canxi tại Việt Nam Thực tế tình trạng thiếu dinh dưỡng thể thấp còi, thiếu canxi tại Việt Nam
24,9% là con số trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi. Trong đó lứa tuổi từ 6-9t chiếm 13,7% và 9-11 tuổi là 18,2%. Quả là một con số...
Vôi Hóa Bánh Nhau sớm ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào? Vôi Hóa Bánh Nhau sớm ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào?
Vôi hóa bánh nhau sớm có ảnh hưởng đến thai nhi không? Vôi hóa bánh nhau là tình trạng bình thường và không ảnh hưởng đến chức năng nhau thai cũng...