Đồ dùng phục vụ ăn uống

Núm ti Pigeon số 6 (size L) Núm ti Pigeon số 6 (size L)
Núm ty Medela size M Núm ty Medela size M