Sữa công thức

Sữa Aptamil 2+ Đức (600g) Sữa Aptamil 2+ Đức (600g)
Sữa Aptamil 1+ Đức (600g) Sữa Aptamil 1+ Đức (600g)