Thực phẩm ăn dặm

Tảo bẹ khô Kombu 50g Tảo bẹ khô Kombu 50g