MEIJI

Trà xanh sấy Meiji Trà xanh sấy Meiji
Trà lúa mạch Meiji Trà lúa mạch Meiji
Bánh Meiji Yan Yan vị vani
Bánh Meiji Yan Yan vị dâu