logo-tdcb

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách này áp dụng cho các thông tin cá nhân của các bạn. Thiên Đường Của Bé nhận được qua thông tin tài khoản của bạn khai báo trên website.

Thiên Đường Của Bé thu thập thông tin của bạn qua:

1. Các thông tin  đăng ký trên website Thienduongcuabe.com

2. Các thông tin bạn đăng ký thông qua Facebook: facebook.com/welovethienduongcuabe

3. Các thông tin từ các nguồn khác như thông tin đăng ký nhận tin của bạn, các thông tin tự động thu thập khi bạn ghé thăm website như qua cookies.

Thiên Đường Của Bé sử dụng thông tin như thế nào?

Thiên Đường Của Bé sử dụng thông tin của bạn để giới thiệu sản phẩm và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cũng như hỗ trợ công việc kinh doanh của Thiên Đường Của Bé như: marketing, giới thiệu sản phẩm và các công việc hợp pháp khác nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của bạn.