logo-tdcb

Điều khoản sử dụng thông tin

Khi sử dụng website thienduongcuabe.com bạn sẽ được hướng dẫn về những chính sách, điều khoản để giao dịch tốt hơn với website.

1. Trao đổi thông qua các phương tiện điện tử

Khi bạn giao dịch bất kỳ hàng hóa, dịch vụ hoặc gửi e-mail cho Thiên Đường Của Bé, bạn đang trao đổi với Thiên Đường Của Bé và đồng ý nhận thông tin từ Thiên Đường Của Bé qua các phương tiện điện tử. Thiên Đường Của Bé sẽ liên lạc với bạn bằng email hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web này.

2. Bản quyền

Tất cả nội dung trên website thienduongcuabe.com, như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh,…là tài sản của Thiên Đường Của Bé được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế.

3. Tài khoản của bạn

Nếu bạn đăng ký tài khoản hoặc giao dịch trên website thienduongcuabe.com, bạn có trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của tài khoản và đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Website Thienduongcuabe.com chỉ thực hiện giao dịch với người trưởng thành, có đầy đủ tư cách pháp nhân, những người mua có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc các phương pháp thanh toán hợp pháp khác.

4. Phản hồi ý kiến

Bạn có thể gửi cho Thiên Đường Của Bé đánh giá, nhận xét, hình ảnh, thông tin liên lạc và gửi ý kiến bình luận, ý kiến, câu hỏi, hoặc các thông tin khác mà nội dung không phải là bất hợp pháp, khiêu dâm, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm sự riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc không gây tổn hại cho các bên thứ ba hoặc chứa các vi-rút phần mềm. Bạn không thể sử dụng một địa chỉ e-mail giả, mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, hoặc nếu không gây nhầm lẫn về nguồn gốc của một thẻ hoặc các nội dung khác.

5. Mô tả sản phẩm

Thiên Đường Của Bé cố gắng tốt nhất để miêu tả sản phẩm trên website một cách xác thực nhất và chính xác nhất phục vụ cho bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp hiếm xảy ra là mô tả sản phẩm trên website thienduongcuabe.com không khớp với sản phẩm thực tế hoặc sản phẩm Thiên Đường Của Bé giao bị lỗi, bạn có thể trả lại hàng hóa nếu hàng hóa còn nguyên mác và chưa sử dụng.

6. Giá sản phẩm

Trừ trường hợp có ghi chú khác, giá được hiển thị cho các sản phẩm trên website thienduongcuabe.com chính là giá bán lẻ niêm yết trên sản phẩm của Thiên Đường Của Bé.

7. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan trong bất kỳ giao dịch nào của bạn với Thiên Đường Của Bé đều được giải quyết bằng quy định luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa việt Nam.

8. Về việc chấm dứt thỏa thuận

Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại phát sinh do việc vi phạm quy định sử dụng website thienduongcuabe.com, Thiên Đường Của Bé có quyền đình chỉ hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn.